naša ponuka služieb

Tvorba tlačovej a digitálnej grafiky

Pri výrobe letákov, posterov, pozvánok a iných podkladov do tlače je dôležité, aby dizajn zodpovedal nielen požiadavkám klienta, ale tlačiarne, kde sa výsledný produkt bude tlačiť.

Pripravíme vám všetly tlačové podklady tak, aby ste s nimi nemali ďalšie starosti. V prípade potreby kontaktujeme vašu tlačiareňa adohodneme s nimi konkrétne veci, tak aby pri tlači nebol problém s rozlíšeniami, výsekovými formami, farbami a inými technickými požiadavkami.

Vyrobíme vám letáky, zalomíme knihy, navrhneme brožúry, vymyslíme logo a ostatné grafické materiály.

Od klienta požadujeme kvalitné podkladové materiály, ktoré sú vhodné na tlač. So všetkými požiadavkami a prípadnými problémami s klientami diskutujeme a vysvetľujeme dôvody a najlepšie možnosti čo sú k dispozícii.

Proces výroby grafiky

Základom je zistiť čo si zákazník predstavuje, čo potrebuje a ačo sa mu páči.

Podľa konkrétnej situácie klientom navrhneme niekoľko štúdií dizajnu, ktorý neskôr rozpracujeme do detailov.

Po výbere konkrétneho dizajnu sa pustíme do detailného rozpracovania daného produktu . Vyžiadame si fotky, texty, dátumy a ostatné veci, ktoré budeme potrebovať.

V prípade následných zmien, alebo požiadaviek na zmeny ich zapracujeme a klientovi odovzdáme všetky dostupné použiteľné formáty.

Akú grafiku vám vyrobíme

Sme vám k dispozícii pre návrh a výrobu grafických prvkov:

Letáky, postery, plagáty, bannery a plachty

Pripravíme vám veľko- aj maloformátové tlačové podklady pre akúkoľvek veľkosť a tvar.

Logá

Vyrobíme vám jedinečné, dizajnové a moderné logo, ktoré bude zodpovedať vašim požiadavkám.

Knihy, brožúry, časopisy a noviny

Zalomíme vám knihy a nadizajnujeme obchodné brožurky.

Mapy, programy a infografiky

Pre eventy vám pripravíme orientačné mapky, navigácie a iné relevantné prvky.

Časté otázky

Ako dlho trvá tvorba grafiky?

Záleží od rozsahu zadania, či ide o set rôznych formátov (napr. roll-up, plagát, mapa a program k eventu), alebo či ide o jednu vec.

Kto dodá fotky a texty? Napíšete ich vy?

Záleží na ďalších dohodách, ale zväčša klient dodáva texty, fotky, logá, videá a iné dokumenty, ktoré majú byť na tlačovine dostupné.

Čo ak sa mi nepáčia vaše navrhnute dizajny?

Stať sa to samozrejme môže, že vám nebude vyhovovať žiadny z našich úvodných návrhov. V takom prípade pristúpime k dohode o ďalších návrhoch, alebo odstúpime z projektu a prenecháme grafiku niekomu inému.

Nerozumiem veciam ako DPI, Pantone, offset, spadávka a iným. Vadí?

Nevadí, my im rozumieme a pokiaľ bude potrebné niečo z toho prebrať, vysvetlíme vám to ľudskou rečou.

Naše práce

Produktová brožúra Essentials Farmina

Branding veterinárnej kliniky

Banner pre veterinárnu kliniku

Súbor tlačenej prezentácie pre ECWSG 2020

Branding veterinárneho centra Gajavet

Tričko pre víťaznú firmu ECWSG 2020

Banner pre CCES Dog Team

Tričká víťaznej firmy pre SFH Leto 2019

Grafické podklady k SFH Leto 2019