naša ponuka služieb

Konzultačné služby v oblasti digitalizovania dát

Potreba poskytovateľov cloudových služieb sa každým dňom zvyšuje, pretože práca na diaľku a cloudové aplikácie zvyšujú dopyt po predplatených cloudových službách.

Sme tím odborníkov, ktorý sa zameriava na pomoc pri dosahovaní cieľov vašej spoločnosti. Veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou každej spoločnosti je jej dobre prezentovaná a dobre organizovaná IT infraštruktúra. Pomôžeme vám s výberom najvhodnejších možností a poskytneme vám najlepší softvér/aplikáciu na efektívnejšie a účinnejšie vykonávanie vašich firemných úloh bez akýchkoľvek problémov. Keď sa s nami podelíte o svoje požiadavky, všetku starostlivosť potom prevezme náš najschopnejší tím odborníkov. Všetko, čo musíte urobiť, je len ležať a relaxovať so šálkou horúcej kávy.

Ponúkame vám konzultačné služby na určenie pripravenosti vašej firmy na cloud pomocou hĺbkového hodnotenia od konzultantov v oblasti cloud computingu.

Poskytovatelia cloudových služieb majú k dispozícii rôzne možnosti prispôsobenia cloudu, ale len málo z nich vám to povie. Vďaka našim odborným znalostiam vám pomôžeme zostaviť dokonalý plán implementácie cloudu.

Ponuka konzultačných služieb

Systémy ERP sú užitočné v mnohých oblastiach, napríklad na plánovanie a riadenie všetkých hlavných procesov dodávateľského reťazca, výroby, služieb, finančných a iných procesov organizácie. Navrhneme vám systém na automatizáciu a zjednodušenie jednotlivých činností v rámci podniku alebo organizácie, ako je riadenie projektov, riadenie vzťahov so zákazníkmi, riadenie rizík, dodržiavanie predpisov a operácie dodávateľského reťazca na základe požiadaviek.

Riešenie bežných obchodných potrieb, od základných overovacích služieb až po úplnú správu zabezpečenia siete so službami pripojenia, bez toho, aby ste narušili svoje zameranie. Všetky tieto faktory sťažujú organizáciám správny postup v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dodržiavania predpisov, najmä ak im stoja v ceste pri plnení každodenných cieľov. Odporučíme vám balíky Security and Compliance , ktoré pokryjú všetky potrebné nástroje a technológie, ktoré potrebujete, pričom ťažkú prácu nechávajú na nás a vy sa môžete sústrediť na svoje podnikanie.

Databázové služby sú dôležité, pretože ak má nejaká spoločnosť dobrý tím, ale databáza nemá správnu správu, potom tento softvér nie je hodnotný. Naša spoločnosť poskytuje poradenstvo v oblasti služieb na rôznych databázových platformách, ako sú Oracle, Microsoft SQL a MySQL, vrátane služieb inštalácie databáz, služieb návrhu databáz, služieb ladenia a stratégií zálohovania.

Navrhujeme a konzultujeme pokročilé softvérové riešenia a mobilné aplikácie na mieru, aby sme zjednodušili vaše obchodné problémy. Vďaka nášmu zameraniu na najnovšie technológie, agilnej metodike s nákladovo efektívnymi digitálnymi riešeniami môžete inovovať a optimalizovať výkonnosť svojho podniku. Ako spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru sa špecializujeme na spektrum technológií v oblasti front-endu a back-endu.

Čo je našim cieľom v oblasti konzultačných služieb

Pracujeme po celom Slovensku a pomáhame našim zákazníkom dosahovať ich obchodné ciele a riešiť ich obchodné problémy návrhom  najpraktickejších, inovatívnych a nákladovo najefektívnejších technologických riešení.

Našim klientom pomáhame získať oveľa väčšiu hodnotu z ich investícií do technológií nasadením nákladovo efektívnych riešení v súlade s predpismi, ktoré sa môžu rozširovať spolu s ich rastom.