ochrana osobných údajov

GDPR

V našej spoločnosti berieme GDPR vážne, a preto sme pre vás pripravili súvisiace dokumenty:

Politika ochrany osobných údajov/ Informácie o používaní cookies

Všeobecný popis o zhromažďovaných údajoch

Vyhlásenie pre zákazníkov o ochrane osobných údajov

Informácie pre dotknutú osobu

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie práv