1. Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

“Osobné údaje” sú informácie o vašej osobe, t.j. informácie umožňujúce určenie vašej osoby na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, najmä vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo a poštová adresa. Osobným údajom teda môže byť aj e-mailová adresa či mobilné telefónne číslo. MEDIA GRAPE s.r.o. získava, zhromažďuje a využíva (ďalej len “spracováva”) osobné údaje, ktoré poskytnete v miere nevyhnutnej na vznik, realizáciu, zmenu alebo ukončenie zmluvného, predzmluvného alebo kvázizmluvného vzťahu. Takýto vzťah vzniká napríklad, ak sa zaregistrujete na odber newsletteru alebo pri účasti na prieskumoch, v súťažiach, testoch produktov, alebo ak si želáte dostávať vzorky produktov či nás kontaktujete s cieľom získania informácií o nás a našich výrobkoch. V takýchto prípadoch spracovávame vaše osobné údaje v zmysle vašich požiadaviek či na účely, na ktoré nám udelíte súhlas. Máte možnosť sa slobodne rozhodnúť, či nám vaše údaje na vyššie uvedené účely poskytnete. V rozsahu, ktorý povoľuje povaha vašej žiadosti, nás môžete kontaktovať anonymne alebo pod pseudonymom.

Pri spracovaní vašej požiadavky môže mať MEDIA GRAPE s.r.o. povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje ďalším sesterským spoločnostiam v skupine MEDIA GRAPE s.r.o. alebo externým dodávateľom v európskych či mimoeurópskych krajinách. Takí dodávatelia, ktorí sú v postavení tzv. sprostredkovateľov alebo tzv. tretích strán, môžu byť  napríklad z našej strany poverení, aby vám dodali vzorky produktov, distribuovali reklamné materiály alebo organizovali súťaže. MEDIA GRAPE s.r.o. požaduje, aby jeho dodávatelia používali vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pravidlami, touto politikou ochrany súkromia a príslušnými zákonnými požiadavkami pre spracovanie zmluvných údajov, t.j. zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Okrem vyššie uvedených prípadov, neposkytujeme vaše osobné údaje tretím osobám a ani neposkytujeme či nesprístupňujeme údaje bez vášho súhlasu. Vyhradzujeme si však právo poskytnúť informácie o vás, ak sme povinní tak urobiť na základe zákona alebo ak je od nás také poskytnutie požadované štátnymi orgánmi alebo inými orgánmi verejnej moci na základe zákona.

 

2. Sociálne siete, napr. Facebook

Na našich internetových stránkach môžu byť použité tzv. sociálne pluginy (ďalej len “pluginy”) sociálnych sietí, najmä Facebookový plugin “To sa mi páči”. Internetové stránky poskytovateľa pluginu, t.j. facebook.com, prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za nemecké internetové stránky facebook.de je však zodpovedný poskytovateľ Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Pluginy sú všeobecne označené logom Facebook.

Okrem Facebookových pluginov používame aj pluginy “Google +” (poskytovateľ: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a “Twitter” (poskytovateľ: Twitter, Inc., 1355 trhu St, Suite 900, San Francisco, CA 94103). Nasledujúce informácie týkajúce sa pluginov Facebook sa primerane vzťahujú aj na týchto dvoch poskytovateľov. Ďalšie informácie o využívaní údajov pluginmi “Google +” a “Twitter” môžete nájsť na http://www.google.de/intl/de/policies/-privacy/ a http://twitter.com/privacy. Ak navštívite niektorú z našich internetových stránok s pluginom, váš internetový prehliadač vytvorí odkaz na servery Facebooku a informácia o tom, že ste navštívili naše internetové stránky, bude odovzdaná Facebooku, a to i v prípade, že nie ste na Facebooku prihlásení a bez ohľadu na to, či v skutočnosti aktivujete plugin, t.j. kliknete naň.

Ak ste prihlásení k vášmu používateľskému účtu na Facebooku počas vašej návštevy na našich internetových stránkach, môže Facebook priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu používateľskému účtu. Ak kliknete na tlačidlo “To sa mi páči”, bude táto voľba odovzdaná Facebooku a tam uložená, aby ste mohli zdieľať informácie “To sa mi páči” so svojimi facebookovými priateľmi. To isté platí, ak používate funkcie “Verejné”, “Zdieľať” alebo “Zdieľať s priateľmi”, ktoré sú k dispozícii na niektorých našich internetových stránkach. Nemôžeme ovplyvniť povahu a rozsah údajov odovzdávaných Facebooku. Okrem toho nevieme presne, ktoré vaše údaje sa odovzdávajú Facebooku a na aké účely Facebook tieto údaje používa. V každom prípade sa takto odovzdáva vaša IP adresa a – podľa tvrdenia Facebooku – informácie o internetovej stránke, ktorú ste navštívili, dátum a čas návštevy a ďalšie informácie týkajúce sa vášho prehliadača. Ďalšie informácie o Facebooku môžete nájsť na http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084

Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu na našich stránkach k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, musíte sa pred návštevou našich internetových stránok odhlásiť z vášho používateľského účtu na Facebooku. Ďalšie informácie o zhromažďovaní, zaznamenávaní a používaní vašich osobných údajov Facebookom a nastaveniach s cieľom ochrany vašich osobných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na http://www.facebook.com/about/privacy/.

 

3. Používanie osobných údajov na účely reklamy a prieskumu trhu

V rozsahu, v akom súhlasíte s použitím vašich osobných údajov na “účely reklamy, zasielania ponúk o našej činnosti, ako aj o výrobkoch a službách a na účely prieskumu trhu”, budú vaše osobné údaje použité na tieto účely. Urobíme to iba vtedy, ak s takým použitím slobodne vyjadríte váš súhlas, napr. zaškrtnutím príslušného políčka počas reklamnej kampane a následným potvrdením.

Následne vám môžeme zasielať individualizované reklamné informácie o našich výrobkoch a službách alebo vám ponúkať účasť na propagačných akciách, napríklad súťažiach alebo testoch našich produktov. Môžeme vás kontaktovať spôsobom, ktorý ste označili vo vašom súhlase s možnosťou vás kontaktovať, napríklad prostredníctvom e-mailu, ak nám poskytnete vašu e-mailovú adresu, alebo telefonicky či prostredníctvom SMS, ak nám poskytnete číslo vašej pevnej linky alebo mobilného telefónu. Napokon vaše údaje používame tiež na účely analýzy a zlepšovania funkčnosti našich internetových stránok, našej reklamy a na prieskum trhu.

 

4. Kontakt, informácie, odvolanie, pozastavenie, odstránenie

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame  striktne podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení. Naša spoločnosť MAGA STUDIO s.r.o. , je tzv. prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom a je evidovaná na Úrade na ochranu osobných údajov. V budúcnosti môžete kedykoľvek bezplatne odvolať súhlas s používaním vašich osobných údajov, čiastočne či úplne pozastaviť používanie vašich osobných údajov, odstrániť vaše osobné údaje, požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, alebo požadovať opravu údajov, ich blokovanie či likvidáciu. Nemusíte to urobiť žiadnym konkrétnym formálnym spôsobom. Stačí jednoducho napísať na spoločnosť maga studio s.r.o., Záhradná 15, 90201 Pezinok, alebo nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu so špecifikáciou vašej požiadavky. Radi by sme vás informovali, že kontrolným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

5. Informácie automaticky ukladané pri návšteve našich internetových stránok/používanie cookies/Google Analytics

Na našich internetových stránkach používame tzv. “cookies”. Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš internetový prehliadač uchováva na pevnom disku Vášho počítača. Naše cookies neuchovávajú žiadne osobné údaje a nie sú schopné Vás identifikovať ako určenú alebo určiteľnú osobu.

a) Cookies zlepšujú funkčnosť našich internetových stránok

Jedným z dôvodov využívania cookies je, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako sa naše internetové stránky používajú, a mohli tak zlepšiť ich atraktivitu, obsah a funkčnosť. Cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či sú navštevované podstránky našich internetových stránok, a ak áno, tak ktoré z nich a aký obsah je pre používateľa zaujímavý. Konkrétne zaznamenávame počet prístupov na stránku, počet zobrazených podstránok, množstvo času stráveného na našich internetových stránkach, poradie navštívených stránok, aké výrazy zadané do vyhľadávača vás na naše stránky doviedli, krajinu, región a, ak je to nevyhnutné, mesto, z ktorého bol prístup vykonaný, aký internetový prehliadač a v akom jazyku používate a percento mobilných terminálov, ktoré sa prihlásia na naše internetové stránky. IP adresa vášho počítača, ktorá sa prenáša z technických príčin, je automaticky anonymizovaná a neumožňuje akokoľvek určiť vašu osobu.

b) Cookies na cielenú online reklamu

Vyhradzujeme si právo využívať informácie, ktoré sme získali prostredníctvom cookies a anonymnej analýzy vášho spôsobu používania internetových stránok, podľa ktorých zobrazujeme zodpovedajúcu reklamu na naše konkrétne výrobky na našich internetových stránkach. Veríme, že toto je pre vás ako používateľa prínosom, pretože vám ukazujeme reklamy či obsah, o ktorých sme presvedčení, že zodpovedajú vašim záujmom – na základe vášho chovania na internetových stránkach – a vy vidíte  menej náhodne zobrazované reklamy a menej obsahu, ktorý je pre vás nezaujímavý.  Ako spoločnosť sme sa dobrovoľne prihlásili k pravidlám stanoveným nemeckou Radou pre ochranu údajov pri online reklame (DDOW). Kódex pravidiel ochrany osobných údajov, ku ktorému sme sa prihlásili a ďalší informácie nájdete na adrese: www.meine-cookies.org/ddow.html.

c) Ako zabrániť ukladaniu “cookies” na pevný disk vášho počítača alebo ich odstrániť

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby zabránil ukladaniu cookies na váš pevný disk, potom sa vás bude vždy pýtať, či súhlasíte s umiestnením súboru cookies. Cookies, ktoré sú už umiestnené na vašom pevnom disku, môžete kedykoľvek odstrániť. Konkrétny postup nájdete v návode na obsluhu vášho prehliadača. Slovný i obrazový návod pre prehliadače Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome Internet nájdete na tomto odkaze: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html

d) Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti  Google, Inc. (ďalej len “Google”). Google Analytics využíva špeciálne súbory “cookies”, čo sú textové súbory uložené do vášho počítača, ktoré umožňujú analýzu vášho chovania na internetových stránkach. Informácie o vašom chovaní na týchto internetových stránkach získané vďaka súboru cookies sa odosielajú a ukladajú spoločnosťou Google na serveroch v USA. Chceli by sme zdôrazniť, že služba Google Analytics používaná na týchto internetových stránkach obsahuje kód “gat.anonymizeIp();”, aby sme zaručili anonymizovaný záznam vašej IP adresy (tzv. IP maskovanie). Vďaka IP anonymizácii na týchto internetových stránkach je vaša IP adresa spoločnosťou Google na území Európskej únie a zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa na servery Google v USA odovzdáva vaša plná IP adresa a tam sa skracuje.

Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na analýzu vášho správania na našich internetových stránkach s cieľom zostavenia správ o aktivitách na internetových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na internetových stránkach a s používaním internetu prevádzkovateľom internetových stránok. IP adresu, ktorá sa odovzdáva Google Analytics pomocou vášho prehliadača, spoločnosť Google nespája s ďalšími údajmi. Ukladanie súborov cookies môžete odmietnuť zvolením zodpovedajúceho nastavenia vo vašom prehliadači, pozri oddiel 5 c) vyššie. Ďalej máte možnosť zabrániť spoločnosti Google, aby zaznamenávala údaje súvisiace s Vaším správaním na tejto internetovej stránke získané prostredníctvom cookies (vrátane vašej IP adresy) a tiež zabrániť, aby tieto údaje spracovávala, stiahnutím a inštalovaním tohto prehliadačového pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane súkromia nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/ alebo http://www.google.com/analytics/privacyoverview.html.

Službu Google Analytics používame na štatistické účely aj pri analýze dát z AdWords a všetkých cookies zo služby “DoubleClick”. Ak si to neželáte, môžete túto službu deaktivovať pomocou Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb).

 

6. Bezpečnosť osobných údajov

Prijali sme technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich údajov pred ich stratou, zmenou alebo neoprávneným prístupom tretích strán.

7. Aktualizácia a zmeny tejto politiky

Máme právo meniť alebo aktualizovať časti tejto Politiky ochrany súkromia bez predchádzajúceho upozornenia. Pred využitím našich ponúk si, prosím, prečítajte Politiku ochrany súkromia, aby ste boli informovaní o jej posledných zmenách alebo aktualizáciách.