Branding veterinárneho centra Gajavet

Typ prác:

Pre veterinárne cetnrum Gajavet v Trenčíne sme robili branding čakárne a fitness centra vo forme tapiet na steny.