Banner pre CCES Dog Team

Pripravovali sme obrovský banner pre cvičisko kynologického klubu. CCES je občianskym združením zaoberajúcim sa kynológiou. Má 24 ročnú tradíciu a cieľom je podporiť začínajúcich kynológov v obore.  Členom klubu CCES sa môže stať každý kto absolvoval výcvik u nás a má predpoklady pre prácu v klube.