Webka – Orbis Institute o.z.

Vyrábali sme webstránku  nášmu ďalšiemu klientovi. * Informácia: Po nami odovzdanom dizajne si klient mohol stránku upraviť a zmeniť.

Animácie na LED pre vianočný event

V spolupráci s agentúrou Emotion sme pripravovali animácie pre vianočnný galadinner firmy VW. Animácie zahrňovali prechodové efekty vo forme priviatych vločiek, padajúce vločky s prvkami eventovej grafiky, animácie úvodných obrazoviek, animácie loga a vykresľovania rôznych elementov počas eventu. Všetky prvky boli exportované s alfa kanálom, pre ďalšie použitie vo vrstvách s ostatnými elementami, videoklipmi a […]

Animácie pre TEDx Bratislava Women 2019

Pre výnimočný event TEDx Bratislava Women 2019 sme vyrábali úvodné prezentačné animácie pre jednotlivých speakrov a umelecných hostí. V návrhových verziách boli rôzne možnosti otážania diamantu v pozadi, animovania plošiek a iné verzie. Finálne rozhodnutie ale padlo na statické pozadie a animované slová so záverečnou fotkou.

Banner pre CCES Dog Team

Pripravovali sme obrovský banner pre cvičisko kynologického klubu. CCES je občianskym združením zaoberajúcim sa kynológiou. Má 24 ročnú tradíciu a cieľom je podporiť začínajúcich kynológov v obore.  Členom klubu CCES sa môže stať každý kto absolvoval výcvik u nás a má predpoklady pre prácu v klube.