Webová prezentácia firmy – Maga Studio s.r.o.

Typ prác:

Klient:

Vyrábali sme webstránku  nášmu ďalšiemu klientovi.

* Informácia: Po nami odovzdanom dizajne si klient mohol stránku upraviť a zmeniť.