Vizualizácia jurty klienta

Typ prác:

Klient:

Pre klienta Foufou sme robili rýchlu orientačnú 3D vizualizáciu jurty na festival Pohoda 2019.