Institute of Promotion

Eventová agentúra

Naše práce pre tohto klienta

Reklamné bannery pre Magio pláži

Branding toaliet pre značku Tampax a Ambipur na T-com pláži

Branding prebaľovacieho kútika pre značku Pampers na T-com pláži

Náučné tabule pre MČ Petržalka