Tvorba prezentácie v powerpointe – Kozel

Klient:

Výber niektorých slidov z prezentácie dodanej klientovi.