Príprava grafiky powerpointovej prezentácie eventu

Klient:

Prezentácia eventu pre klienta pripravená v powerpointe – na ukážku zopár slidov z takmer 100 stranovej prezentácie.