Powertpoint prezentácia na organizovanie firemného eventu

Klient:

Pre eventovú agentúrur sme pripravovali ich víziu organizovania firemného eventu pre IBM. Pár príkladov z vizuálu slidov.