Powerpoint prezentácia na Summer Camp 2019

Klient:

Pár príkladov z našej tvorby veselej powerpointovej prezentácie detského letného kempu pre eventovú agentúru.