Návrh vizuálu klientského eventu

Typ prác:

Klient:

Pre eventovú agentúru sme navrhovali základ vizuálnej komunikácie pre firemný event.