Alma Centrum

V živote každého človeka sa objavia momenty, kedy cíti potrebu pomoci alebo nasmerovania v určitej situácii. Či už ide o problémy s dieťaťom, ako sú napríklad prejavy nervozity, výbuchy hnevu, dopad záťažovej rodinnej situácie alebo sa jedná o vlastnú nespokojnosť, úzkostné alebo panické stavy, nedôveru v seba samého…

Naše práce pre tohto klienta

Webstránka - Almacentrum.sk